Neste prosjektet montering fullført. Bergen.

Prosjektet i Bergen. Norge.

Assembly of another project completed. Bergen.

Project in Bergen. Norway.

Montaż kolejnego projektu zakończony. Bergen.

Projekt w Bergen. Norwegia.