Integracja na sportowo. Herorun 2016.

 

Prosjekt Fjellhammerveien 11 ferdige!

Project Fjellhammerveien 11 finished.

Ukończony projekt Fjellhammerveien 11.