BERNADOTTE

Bernadotte

Vårt første prosjekt for det svenske markedet.

Prosjektet bygget med prefabrikkerte elementer ble produsert og montert av oss.

PLASSERING : Uppsala

BRA : 4028,85 m2

BYGNINGER : 6

LEILIGHETER : 31

ETASJER : 2 i 3

SIKT REALISERING : 2014

OYERNBLIKK
Gardermoveien 27